Groepslessen

Groepslessen: onze aanrader!

Gedragstraining in groep

Deze lessen gaan altijd door op publiek terrein zodat de omgeving wekelijks verschilt. Deze trainingsvorm geeft u een realistisch beeld van het gedrag van uw hond. Dit is een groot verschil met trainingen op eenzelfde hondenschool. De nadruk in de groepslessen ligt op gedragstraining (hondenpsychologie) en niet op hondentraining (aanleren van trucjes, trainen voor bepaalde wedstrijden of certificaten). Wij hebben absoluut geen bezwaar tegen deze laatste vormen van training. Zij hebben echter een zeer klein aandeel in de verbetering van het gedrag van uw hond. Bovendien wordt er in besloten groep getraind waardoor er voldoende aandacht en begeleiding is voor iedereen. Familieleden of partners zijn steeds welkom om mee aan te sluiten.

Let wel! Honden krijgen pas toegang tot de groepsles na een gunstig advies. Honden waarbij nog te veel werkpunten zijn dienen eerst het traject gedragsbegeleiding te volgen tot zij in staat zijn deze toelating te verkrijgen. Indien uw hond te gevoelig is aan de omgeving (andere honden, mensen, bepaalde prikkels) zal hij zeer moeilijk tot niet kunnen leren en bestaat zelfs de kans dat hij met een negatieve ervaring thuiskomt. Bovendien is het zonde van uw tijd en moeite. Deze toelating voor de groepsles is steeds op maat en per hond.

Wat verwachten wij van hond en baas?
  • Uw hond moet in staat zijn om op een aanvaardbare sociale afstand zich te gedragen rondom andere honden, mensen en de omgeving.
  • De eigenaar moet al een aantal basistechnieken bezitten om samen met zijn hond een team te vormen welke samen een aangenaam duo vormen voor de omgeving.

Beide zaken worden geanalyseerd en aangeleerd tijdens de privé-training van de gedragsbegeleiding.

Tarief groepslessen

Eerste deelname: € 25/les

Deze lessen gaan enkel door op afspraak. Ze vinden plaats in het park van Brasschaat of op het trainingsveld van Arthishoeve. De vaste lesdag is zaterdag (ochtend - voormiddag).

Bij elke instap in deze lessen schrijft u zich per maand in. Waarom? Omdat we op één les geen blijvend resultaat kunnen garanderen. Bovendien heeft u uw hond een minimum aantal frequenties nodig om een nieuwe gewoonte aan te leren. Na het eerste pakket groepslessen bent u levenslang welkom om terug mee in te stappen, dit telkens per maand. Om de organisatie en kwaliteit van de lessen te garanderen wordt er in het begin van de maand ingeschreven. Uw inschrijving is volledig na betaling van het pakket. Op voorhand gemelde afwezigheden zijn steeds bespreekbaar (huwelijk, vakantie, wedstrijden,…)

 

OPENINGSTIJDEN